Οδηγός αγοράς

Learning Steps

Home » Learning Steps
Τηλέφωνο: 210 6201107
Facebook: facebook page
Διεύθυνση:
Ύδρας 5, Κηφισιά, Ελλάδα
Περιγραφή:

Με αγάπη, γνώση και εμπειρία δημιουργήσαμε ένα μοντεσσοριανό ελληνο-αγγλόφωνο σχολείο για παιδιά 1,5 έως 6 ετών. Τα παιδιά βρίσκουν στο νεοκλασικό αρχοντικό με τον υπέροχο κήπο ένα δεύτερο σπίτι, ένα περιβάλλον κατάλληλα προετοιμασμένο να τα υποδεχτεί και να ικανοποιήσει την ανάγκη τους για εξερεύνηση και ανακάλυψη του εαυτού και του κόσμου. Οι παιδαγωγοί είναι επιλεγμένες με τα αυστηρότερα κριτήρια ως προς την εκπαίδευση, την προσωπικότητα και την εμπειρία τους με παιδιά αυτής της ηλικίας. Η ενασχόληση με το μοντεσσοριανό εκπαιδευτικό υλικό, η τέχνη, η μουσική, η κηπουρική, η μαγειρική και το ελεύθερο παιχνίδι συνθέτουν την καθημερινότητα που ζει το παιδί στο σχολείο μας.

Σε ένα τέτοιο εμπλουτισμένο και ασφαλές περιβάλλον το παιδί κοινωνικοποιείται και ανεξαρτητοποιείται με χαρά, αγάπη και σεβασμό!

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.learningsteps.gr

ή καλέστε μας για μία επίσκεψη στο 210 6201107 (8πμ – 4μμ)

Για ενδιαφέροντα άρθρα ακολουθείστε μας στο Facebook:

 

ls1     ls2  ls4  ls3

 

Our love for children, knowledge and expertise have guided us in creating a bilingual (Greek-English) Montessori school for children aged 1,5 – 6 years old. In the neoclassic estate with the 3 acre garden, children find a home away from home. An environment prepared to welcome them and meet their need for exploration and discovery of the self and world. The teachers are carefully selected upon strict criteria for their training, personality and experience in working with children of this age group. Work with the Montessori material, art, music, gardening, cooking and free outdoor play constitute the children’s daily life in our school.

In such an enriched and safe environment they become socialized and independent with joy, love and respect!

For more information you may visit our website: www.learningsteps.gr

or call us for an appointment to meet in person 210 6201107 (8am – 4pm)

For interesting articles follow us on Facebook